Poluarea cu microplastice

Ce sunt microplasticele?

„Microplasticele (MP) sunt orice particule solide sintetice sau matrice polimerică, cu formă regulată sau neregulată și cu dimensiuni cuprinse între 1 μm și 5 mm, de origine primară sau secundară de fabricație, care sunt insolubile în apă”.

Comisia Europeană (CE) a inițiat procesul de restricție cu privire la microplasticele adăugate intenționat în diverse produse, ca parte a Strategiei UE pentru Plastic. Un dosar de restricții este întocmit de ECHA (Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice) în conformitate cu prevederile REACH (acronim al regulamentului UE privind substanțele chimice).

 

Care sunt sursele de proveniență a microplasticelor în mediu?

Sursele pentru prezența microplasticelor în factorii de mediu, sunt: În apă:  aport de pe uscat, transport maritim, turism, acvacultură și pescuit; Pe sol: reziduuri agricole (peliculă de plastic), compost, aplicarea nămolului, irigarea cu ape uzate, resturi de anvelope de la automobile; În aer: fibre sintetice (haine, draperii, covoare moi), materiale de acoperire, eroziunea anvelopelor din cauciuc sintetic și praf urban. Microplasticele au un proces de schimb ciclic în cele patru medii: apă – sol – nămol – aer. Pandemia de COVID-19 a crescut producția de microplastice.

Microplasticele sunt omniprezente în mediile terestre, de apă dulce și marine (Yu et al., 2019). La nivel global, în anul 2016 s-au produs 330 mil. t microplastice, iar în anul 2018, 360 mil. t (Plastics Europe 2017 și 2019).  Se estimează că 275 mil. t metrice de deșeuri de plastic de pe uscat, din 192 de țări de coastă, au dus la intrarea în ocean a 4,8 – 12,7 mil. t în 2010 (Jambeck et al. 2015).

 

Deșeurile de microplastic sunt fragmentate în continuare în nanoplastice și apoi sunt ingerate în mod acumulativ de organismele vii, afectând procesele de hrănire, digestie, excreție și reproducere ale acestora

(Sursa: Marine microplastics as vectors of major ocean pollutants and its hazards to the marine ecosystem and humans, Tan Suet May Amelia et. al)  

 

MP au fost găsite la peste 600 de specii terestre și acvatice (Toussaint et al., 2019), în alimente cum sunt sarea de masă (Peixoto et al., 2019), berea (Kosuth și colab., 2018), mierea (Liebezeit and Liebezeit, 2013) și apa potabilă (Mason și colab., 2018).

 

Avem microplastice în apa potabilă?

Deși procesele din stațiile de tratare a apei sunt concepute pentru a servi ca o barieră pentru a preveni intrarea particulelor „străine” precum MP în apa potabilă, diferite studii au arătat că un număr semnificativ de MP au fost găsite în apa potabilă din stații de tratare, apă de la robinet și apă potabilă îmbuteliată (Pivokonsky et al., 2018). Apa de la robinet prezintă o concentrație mult mai mică de MP, variind de la 0-61 MP/L, în comparație cu apa potabilă îmbuteliată (Uhl et al., 2018).

 

Prezența globală a micoplasticelor în sursele de apă, apa de robinet și apa îmbuteliată

(Kosuth et al., 2018; Pivokonsky et al., 2018; Mintenig et al., 2019)
  • 81% din 159 de probe de apă potabilă (156 de probe de apă de la robinet din 14 țări și 3 de mostre de apă îmbuteliată din SUA) au prezentat microplastice. Concentrațiile au variat între 0 – 62 particule/L, cu un număr mediu de 5,45 particule/L, iar majoritatea acestor polimeri au fost fibre (aproximativ 98,3%), cu o lungime de 0,1 – 5 mm (Pivokonsky et. al., 2018).
  • 93% din 259 de sticle de apă îmbuteliată au prezentat semne de contaminare cu microplastic (Mason şi colab., 2018). Concentrația medie a fost de 10,4 particule/L, iar fragmentele au fost forma cea mai obișnuită (66%), urmate de fibre.

 

 

Rezumat al studiilor științifice care au investigat MP în apă îmbuteliată (a) și apă de la robinet (b).

Sunt prezentate tipul eșantionului, concentrația MP ca medie particule pe litrul de apă și metoda de analiză.

Studiile sunt ierarhizate după intervale de concentrație a MP.

Sursa: Microplastic pollution in drinking water, Inga V. Kirstein1,2, Alessio Gomiero3 and Jes Vollertsen1
1 Aalborg University, Department of the Built Environment, Aalborg, Denmark
2 Alfred-Wegener-Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Biologische Anstalt Helgoland, Helgoland, Germany
3 NORCE Norwegian Research Centre AS, Norway

 

 

ȘTIRI

INIȚIATIVA DE EXPORT PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii, Siguranței Nucleare și Protecției Consumatorilor (BMUV) a găzduit, în zilele de 1 și 2 septembrie …

EVENIMENTE

ADEQUATE AND QUALITATIVE EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE CONTINUES IN SPITE OF COVID-19

Dragi colegi și prieteni,
Vă invităm să participați astăzi la evenimentul paralel Forumului regional al UNECE
RSS Latest Science News — ScienceDaily