Poluarea apei

Ce este de fapt poluare apei?

Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților umane sau în urma unor procese naturale, astfel încât aceasta să devină mai puțin adecvată utilizărilor sale (Wikipedia).

Poluarea naturală a apelor poate apărea de exemplu în urma înmulțirii excesive a algelor (acestea fiind mari consumatoare de oxigen), în urma erupției unor vulcane sau datorită dejecțiilor animale.

Trebuie subliniat însă, că majoritatea poluării este cauzată de om, respectiv de activitățile sale. Iar efectele poluării asupra mediului pot fi dezastruoase!

Astfel, dacă ne referim la apă, vorbim atât despre poluarea apelor de suprafață (râuri, lacuri, mări și oceane) cât și de cea a apelor subterane.

Zilnic sunt deversate cantități imense de materii poluatoare în mări și oceane – în principal chimicale și gunoi. Conform cercetătorilor americani, anual sunt aruncate peste 12 milioane de tone de plastic în oceane și sunt deversate milioane de litri de ape uzate, poluate.

În ceea ce privește apele subterane, acestea sunt în principal contaminate cu produse petreoliere, ierbicide, insecticide, nitrați și reziduuri farmaceutice.

În funcție de natura substanțelor poluatoare deosebim: poluare fizică, chimică, biologică și radioactivă. (Wikipedia)

 

Poluarea fizică

Poluarea fizică se referă la deversarea unor deșeuri toxice care fie plutesc, se depun sau modifică negativ calitatea corpului de apă. Cea mai frecvent întâlnită formă de poluare fizică este cea termală. Deversarea de ape cu temperaturi ridicate într-un corp de apă natural foarte probabil va avea ca urmare o dereglare a ecosistemelor aferente, de cele mai multe ori fiind vorba de eutrofizarea acestora.

O problemă substanțială o constituie și poluarea cu solide în suspensie provenite din construcții și exploatări forestiere. Aceste materii se vor sedimenta pe fundul apei și în timp pot duce de ex. la blocarea cursurilor de apă sau la eutrofizare ca urmare a descompunerii materiei organice.

 

Poluarea chimică

Poluarea chimică se produce ca rezultat al deversării reziduurilor petroliere, insectidelor și ierbicidelor, fertilizatorilor utilizați în agricultură, nitraților și fosfaților din ape uzate, fenolilor, detergenților, substanțelor cancerigene sau a altor substanțe chimice nocive. Deși azotul și fosforul sunt elemente esențiale creșterii plantelor, nutrienții în exces pot duce la înmulțirea excesivă a plantelor acvatice și a algelor. Acestea, la rândul lor, fiind mari consumatoare de oxigen, vor depriva viețuitoarele acvatice de oxigen ducând astfel  la diminuarea și chiar dispariția anumitor specii. Pe de altă parte înmulțirea excesivă a plantelor acvatice poate duce de ex. la blocarea căilor navigabile.

 

Poluarea biologică

Poluarea biologică rezultă ca urmare a contaminării cu agenți patogeni. Dar ce sunt agenții patogeni? Sub denumirea de agenți patogeni sunt reunite toate microorganismele care infectează alte organisme, determinând apariția unui proces de îmbolnăvire a acestora. Poate fi vorba aici de bacterii, virusuri, viermi paraziți, enterovirusuri, fungi, drojdii etc. Dintre acestea bacteriile și virusurile sunt cele mai periculoase, fiind responsabile de producerea multor boli hidrice, printre care holera, febra tifoidă, diarea și dizenteria.

 

Poluarea radioactivă

Poluarea radioactivă a apei reprezintă un fenomen relativ nou, dar extrem de grav, având repercursiuni importante asupra sănătății omului. Centralele nucleare amplasate în regiunile de coastă contribuie la contaminarea a apelor marine prin eliberarea de deșeuri nucleare și deversarea apei de răcire a reactoarelor, care este de asemenea contaminată. (vezi Fukushima)

ȘTIRI

INIȚIATIVA DE EXPORT PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii, Siguranței Nucleare și Protecției Consumatorilor (BMUV) a găzduit, în zilele de 1 și 2 septembrie …

EVENIMENTE

ADEQUATE AND QUALITATIVE EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE CONTINUES IN SPITE OF COVID-19

Dragi colegi și prieteni,
Vă invităm să participați astăzi la evenimentul paralel Forumului regional al UNECE
RSS Latest Science News — ScienceDaily